Nasze metody

Szybkość przyswajania języka przez naszych uczniów, ich entuzjazm oraz sukcesy mierzone wynikami zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych egzaminów potwierdzają skuteczność metod i technik wykorzystywanych w Szkole Językowej Forum.

CELE
ZAŁOŻENIA METODYCZNE
METODY I TECHNIKI
MATERIAŁY
Forum kursy językowe
Forum kursy językowe
Forum kursy językowe