Kursy maturalne

Kursy maturalne opracowane przez nas mają na celu gruntowne przygotowanie do ustnej i pisemnej części egzaminu maturalnego z języka obcego na obu poziomach. Zajęcia odbywają się w siedzibie szkoły lub online – do wyboru.

Tematyka kursu odpowiada standardom matury. Podczas kursu uczniowie uczą się strategii rozwiązywania wszystkich typów zadań egzaminacyjnych. Techniki zdawania ćwiczone są poprzez rozwiązywanie przykładowych testów czy prowadzenie rozmów przypominających egzamin ustny. Forma przeprowadzanych w trakcie roku szkolnego testów ściśle odpowiada egzaminowi maturalnemu. Pierwszą ‚mała maturę’ kursanci zdają w styczniu, drugą na przełomie marca i kwietnia. Czas trwania kursu jest dostosowany do terminu matury – kurs trwa do końca kwietnia.

Ważne!

Każdy nowy uczeń ma prawo do gwarancji satysfakcji

– jeśli w ciągu dwóch pierwszych tygodni zajęć uzna, że to kurs nie dla niego – zwracamy wszystkie wpłacone pieniądze!

 

Co da Ci kurs?
Lekcje
Cena
Języki
W cenie kursu

Przeczytaj opinie o szkole

opinie