Kursy dla młodzieży

Kursy dla młodzieży to przede wszystkim atrakcyjnie i ciekawie prowadzone zajęcia, podczas których rozwijane są wszystkie cztery sprawności językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie.  Zajęcia odbywają się w siedzibie szkoły lub online – do wyboru. Grupy są dobrane pod względem wieku. Celem kursu dla młodszej młodzieży jest rozwijanie wiary ucznia w jego możliwości i przygotowanie do samodzielności w procesie nauki języka oraz egzaminów szkolnych, np. egzaminu ósmoklasisty. Kursy dla młodzieży ze szkoły średniej są przeznaczone dla uczniów, którzy chcą utrwalić i rozwinąć posiadane wiadomości i przygotować się do zdawania matury z języka obcego.

Nauka połączona jest z praktycznym wykorzystywaniem wiedzy w formie najróżniejszych ćwiczeń czy gier językowych, które pozwalają uczniom na swobodne i twórcze używanie języka obcego. Uczniowie wykonują liczne zadania i projekty w parach i całą grupą. Na lekcji wykorzystywane są piosenki popularnych obecnie zespołów czy filmy.

 

Czego nauczysz się na kursie?
Harmonogram zajęć
Cena
Języki
W cenie kursu

Ważne!

Każdy nowy uczeń ma prawo do gwarancji satysfakcji

– jeśli w ciągu dwóch pierwszych tygodni zajęć uzna, że to kurs nie dla niego – zwracamy wszystkie wpłacone pieniądze!

 

 

Przeczytaj opinie o szkole

opinie