Raporty z wynikami egzaminów

Wyniki egzaminu oraz informacje o frekwencji są zawarte w raportach, które uczniowie otrzymali na ostatnich zajęciach przed świętami. Osoby nieobecne lub które nie zdały jeszcze wszystkich części egzaminu semestralnego otrzymają je po feriach świątecznych.

W celu umówienia się na egzamin lub po odbiór raportu prosimy zgłosić się do sekretariatu szkoły.

raporty