Egzaminy semestralne

PRZED EGZAMINEM

 1. Sprawdź termin egzaminu pisemnego na tablicy ogłoszeń lub zapytaj lektora: egzaminy pisemne odbywają się w piątki i soboty. Dowiedz się kiedy lektor zaplanował test ze słuchu – ta część egzaminu jest przeprowadzana na zajęciach. Dodatkowo grupy egzaminacyjne w ramach zajęć piszą również wypracowania, które są częścią egzaminu. Informacje o terminach można również uzyskać w sekretariacie szkoły.
 2. Jeśli nie możesz być obecny na egzaminie pisemnym – skontaktuj się z sekretariatem i wybierz inny termin. WAŻNE Tylko osoby piszące w wyznaczonym terminie lub wcześniej mają prawo do uzyskania stypendium lub wyróżnienia.
 3. Na egzaminie siedzisz sam w ławce, na której możesz mieć tylko przybory do pisania. Dzieciom potrzebne będą również kredki.
 4. Przypominamy, że warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uregulowanie drugiej raty, której termin płatności minął 30 października dla dzieci i młodzieży oraz 10 listopada dla dorosłych.

W TRAKCIE EGZAMINU

 1.  Czekając na egzamin zachowaj ciszę – głośne rozmowy przeszkadzają piszącym w tym czasie innym uczniom.
 2. Jeśli w trakcie egzaminu pojawi się problem, np. nie będziesz wiedzieć jak rozwiązać zadanie lub gdzie wpisać odpowiedzi – podnieś rękę i poczekaj, aż podejdzie jedna z pilnujących osób.
 3.  Pamiętaj, że w czasie egzaminu nie możesz opuszczać sali. Dzieci i młodsza młodzież nie wychodzą z sali przed końcem egzaminu, nawet jeśli skończyły wszystkie zadania. Starsza młodzież z grup egzaminacyjnych oraz dorośli mogą wyjść wcześniej, ale nie mają możliwości powrotu.
 4. W przypadku nieuczciwego zachowania uczeń może zostać poproszony o opuszczenie sali bez możliwości dokończenia testu.

PO EGZAMINIE

 1. Na ostatniej lekcji przed świętami każdy uczeń otrzyma raport z wynikami egzaminu, informacją o frekwencji oraz uwagami lektora. Warunkiem otrzymania raportu jest uregulowanie trzeciej raty, której termin płatności mija 30 listopada dla dzieci i młodzieży oraz 10 grudnia dla dorosłych.
 2. Uczeń, który nie zaliczy pozytywnie egzaminu ma prawo do poprawki, najpóźniej d0 12 stycznia.  O formie poprawki decyduje lektor, np. jeśli uczeń nie zaliczył jednej części egzaminu, to egzamin poprawkowy może obejmować tylko daną część.
 3. Stypendia, czyli całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat za naukę, obowiązują przez trzy kolejne okresy rozliczeniowe (trzy raty), czyli do następnej sesji egzaminacyjnej.

Powodzenia!

 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW NAJMŁODSZYCH DZIECI

Drodzy Rodzice,

Podczas testu osoby pilnujące uczniów zadbają, by dzieci rozwiązały wszystkie ćwiczenia, przeczytają dzieciom polecenia i wytłumaczą na czym polega każde zadanie. Nie rozwiążą za dzieci testu oraz nie będą podpowiadać, ale zrobią wszystko, by egzamin przebiegł sprawnie i w przyszłości nie kojarzył się z niczym nieprzyjemnym 🙂

Prosimy, by dzieci miały ze sobą długopis, ołówek, gumkę do mazania oraz kredki. Gdyby jednak czegoś zabrakło – pomożemy.

Jeśli dziecko skończy wcześniej, zadbamy by się nie nudziło. Wszystkie dzieci wychodzą z sali razem po 60 minutach.

 

 

11

 

 

 

 

egzaminy