Egzaminy Cambridge English

Już można się rejestrować na egzamin Cambridge English w Kaliszu. Przypominamy, że do egzaminu może przystąpić każdy zainteresowany, również osoby które nie są i nie były uczniami Forum. Szkoły, instytucje oraz firmy zainteresowane zgłoszeniem grupy kandydatów lub zorganizowaniem sesji zamkniętych w swoich siedzibach w wybranych terminach prosimy o kontakt.

W Ostrowie Wlkp. 8 czerwca w I LO odbędzie się egzamin FCE, termin rejestracji: 6 maja.

W Kaliszu w maju i czerwcu odbędą się między innymi:

YLE – egzaminy dla dzieci: Starters, Movers i Flyers

A2 Key(KET)

B1 Preliminary (PET)

B2 First (FCE)

C1 Advanced (CAE)

B1 Business Preliminary (BEC Preliminary)

pobierz kalendarz egzaminów w Kaliszu>

pobierz cennik dla kandydatów indywidualnych>

pobierz informacje jak się rejestrować na egzamin KET PET FCE BEC lub CAE>

pobierz informacje na temat rejestracji na egzamin YLE dla dzieci>

pobierz zgodę na zdjęcie dla dorosłych>

pobierz zgodę na zdjęcie dla osób niepełnoletnich>

pobierz zgłoszenie na egzamin KET PET FCE BEC lub CAE dla kandydatów indywidualnych>

pobierz zgłoszenie dziecka na egzamin YLE>

pobierz upoważnienie do odbioru certyfikatu>

pobierz regulamin egzaminów KET PET FCE BEC i CAE>

pobierz regulamin egzaminów dla dzieci>